Beste Bewoner,

 Op 19 Mei 2019 organiseert de VZW: Alst Ma Bolt (en remt) een zeepkistenrace.

Deze gaat door op de Nieuwe Steenweg en het Dorpsplein van Winksele.

En dit met de toestemming van gemeente Herent.

Bijgevolg worden hierdoor verschillende straten afgesloten, alsook een parkeerverbod.

Verdere info vind u onderaan.

Voor meer informatie en contactgegevens

www.dehellingvanvlaanderen.be of dehellingvanvlaanderen@gmail.com

Inname openbaar domein/weg:

          Artikel 1: Alle verkeer wordt verboden op het gedeelte van de Dalenstraat gelegen tussen de Heidestraat tot de Nieuwe Steenweg en op de Nieuwe steenweg(C3).

          Artikel 2: Het stilstaan en parkeren wordt verboden op het gedeelte van de Dalenstraat gelegen tussen de Heidestraat tot de Nieuwe Steenweg en op de Nieuwe steenweg(E3).

          Artikel 3: Het stilstaan en parkeren wordt verboden op het gedeelte van de Dalenstraat gelegen tussen de Heidestraat tot de Nieuwe Steenweg, parkeervakken zijde kerk.

          Artikel 4: Het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven op de Dorpstraat, gedeelte achter kerk tot kruispunt Nieuwe Steenweg.

          Artikel 5: Het kruispunt Dalenstraat-Dorpstraat-Nieuwe Steenweg wordt voor de helft afgesloten voor het verkeer zodoende dat er een doorgang overblijft voor het verkeer tussen Dorpstraat en Dalenstraat zijde Bodemveldstraat.

          Artikel 6: De artikels 1, 2, 4 en 5 van huidig besluit zijn van kracht op zondag 19 mei 2019 van 08u00 tot 23u00.
Het artikel 3 van huidig besluit is van kracht van donderdag 16 mei 2019 van 08u00 tot zondag 19 mei 2019 om 23u00

          Artikel 7: Inbreuken op dit politiebesluit worden gestraft met sancties voorzien in de verkeerswet.