Alst ma bolt (en remt) organiseerd op 17 Mei 2020 om 13 uur een zeepkistenrace. De race vind plaats op de Nieuwe Steenweg te Winksele en er zijn diverse randactiviteiten op het dorpsplein.

Hieronder vind je de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de grote zeepkistenrace in 2020. De deelnemende voertuigen gaan automatisch akkoord met onderstaande bepalingen.

Inschrijving:

Inschrijven kan door een mail te sturen naar dehellingvanvlaanderen@gmail.com OF via het inschrijvingsformulier op deze website met vermelding van de volgende gegevens:

 • Naam van het team

 • Naam van de teamleader

 • Aantal teamleden

 • Contactgegevens

Extra info:

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 Euro per team.

 • Bij inschrijving verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.

 • Een deelnemend team bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Deelnemers mogen niet in meer dan één team zitten.

 • De inschrijving is pas definitief van zodra de betaling voldaan is op het rekeningnummer dat je wordt doorgestuurd met vermelding van je teamnaam.

Verzekering:

Doormiddel van jullie inschrijvingsgeld zijn jullie automatisch verzekerd.

Veiligheid:

 • De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en organisatie van de zeepkistenrace.

 • Alle inzittenden van de zeepkist zijn verplicht gebruik te maken van beschermende kledij (lange broek, lange mouwen, gesloten schoeisel), handschoenen en een degelijke (integraal)helm tijdens de race. 

 • Het is ten strengste verboden om als bestuurder of inzittende deel te nemen aan de race onder invloed van alcohol, verdovende middelen of illegale drugs.

 • De leden van de organisatie kunnen om de bovenvermelde redenen deelnemers uit de race halen en/of het team in kwestie diskwalificeren.

Het parcours

Het parcours kan lichte hindernissen bevatten die snelheidsvertragend en/of remmend kunnen zijn. Er kunnen schansen of jumps aanwezig op het parcours maar deze zullen niet verplicht zijn om de race tot een goed einde te brengen. Een gedetailleerd plan wordt later overgemaakt na bevestiging van de inschrijving.

Technische vereisten:

 • De zeepkist moet een zelfgemaakt voertuig zijn. Het mag geen ‘kant en klaar’ voertuig zijn zoals bijv. een wandelwagen, bolderkar, winkelwagen of gocart. Wel mogen onderdelen van de voorgenoemde voertuigen aangewend worden voor de bouw van de zeepkist.

 • De zeepkist moet ten minste over drie wielen beschikken die constant de grond raken.

 • De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting die veilig en stabiel bedienbaar is door de piloot. Het gebruik van kettingen of touwen wordt ten zeerste afgeraden.

 • De zeepkist mag geen uitstekende elementen hebben die een gevaar vormen voor de deelnemers, leden van de organisatie of de toeschouwers.

 • De zeepkist moet over een remsysteem beschikken op minstens 2 wielen dat niet enkel de vaart van het voertuig afremt, maar ook daadwerkelijk de zeepkist tot stilstand kan brengen.

 • De zeepkist is maximaal 3 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog.

 • De zeepkist mag niet aangedreven worden. Verbrandingsmotoren of elektromotoren zijn niet toegelaten evenmin aandrijving door menselijke inspanning (trappers en dergelijke). Windzeilen zijn wel toegelaten.

 • Elke zeepkist wordt beschouwd als één geheel. Het onderling verwisselen van het chassis of andere onderdelen is niet toegestaan. Defecte onderdelen mogen vanzelfsprekend wel vervangen worden.

 • Het is verboden tijdens de race extra ballast te verwijderen van de zeepkist.

 • Verplicht te voorzien van een degelijk trekoog vooraan en achteraan. Dit om transport naar boven mogelijk te maken door middel van een quad.

Inspectie zeepkisten:

 • De zeepkisten moeten voor de race worden gekeurd door de daarvoor bevoegde leden van de organisatie. Dat kan van 12u00 tot 13u00.

 • Teams die hun zeepkist niet laten keuren voor de race, los van het feit of de zeepkist al dan niet voldoet aan de technische en veiligheidsvereisten, verliezen hoe dan ook startrecht in de zeep- kistenrace.

 • Indien de zeepkist in de eerste keuring niet voldoet aan de technische en/of veiligheidsvereisten krijgen de teamleden tijd om hun zeepkist conform de reglementen in orde te brengen. Zij moeten dan op eigen initiatief en voor de aanvang van de race de organisatie verzoeken om een tweede keuring. Indien de zeepkist voldoet aan de reglementen mag de zeepkist van start gaan in de race. Indien ook na de tweede keuring de zeepkist niet voldoet aan de vereisten, verliest de zeepkist en het team in kwestie startrecht in de race.

 • Na een geslaagde keuring krijgen de deelnemers een nummer dat goed zichtbaar op de voor- of achterkant van de zeepkist moet bevestigd worden.

 • Indien de leden van de organisatie voor of tijdens de race vaststellen dat de zeepkist niet (meer) voldoet aan de vereisten, heeft de organisatie het recht om de zeepkist uit de race te halen.

Racereglement:

 • De zeepkist mag maximum 2 deelnemers aan boord hebben tijdens de race. De rest van de teamleden mogen helpen met de lancering van de zeepkist (tot aan de startlijn). Ook is het toegestaan dat leden va neen ander team helpen bij de lancering.

 • Wanneer een team een ander team tijdens de race opzettelijk hindert houdt de jury zich het recht voor om het hinderende team straftijd toe te kennen of uit de race te halen en/of te diskwalificeren.

 • Tijdens de race dient er steeds iemand aanwezig te zijn bij de zeepkist zodoende er geen tijd verloren gaat wanneer de zeepkist dient te worden verplaatst.

Leeftijdscategorieën:

Alle deelnemers aan de race moeten minstens 8 jaar zijn. In het geval er voldoende inschrijvingen zijn voor de kidsrace zal deze apart doorgaan van de race voor volwassenen.

Tiidswaarneming:

Over de vaststelling van de geregistreerde racetijden door de jury is geen discussie mogelijk. Hun beslissing is niet aanvechtbaar.

Parcours:

Er zijn 2 verschillende parcours afhankelijk van de leeftijd van de piloot.

Trials:

 • Ieder team kan een oefenrit uitvoeren op de dag van de race tussen 13u00 en 13u50 op het verkeersvrije parcours.

 • De oefenritten gebeuren in beurtrol en onder coördinatie van de leden van de organisatie.

 • Vanzelfsprekend kunnen enkel zeepkisten die voldoen aan de vereisten van dit reglement en gekeurd werden, deelnemen aan de oefenritten.

Prijzen:

Er zijn 3 prijzen waar voor kan worden gestreden:

 • De Snelheidsprijs

 • De Originaliteitsprijs

 • De Pechvogel van de dag

Originaliteit:

– Tijdens de keuring en tijdens de race worden de deelnemende teams gequoteerd op originaliteit.

– Het is toegelaten om speciale effecten te monteren op de kist of door de inzittende deelnemers van de zeepkist te laten gebruiken. Deze effecten mogen evenwel geen extra aandrijving geven. Deze effecten mogen op geen enkele wijze de veiligheid van de deelnemers, toeschouwers of leden van de organisatie in gedrang brengen. Vuurwerk is absoluut verboden!

Na afloop:

Alle racewagens moeten door de teams zelf terug meegenomen worden.
Indien zeepkisten of onderdelen ervan achterblijven op of langs het parcours, laat de organisatie die op kosten van het betrokken team ophalen en vernietigen.