Alst ma bolt (en remt) organiseerde op 19 Mei 2019 om 13 uur een zeepkistenrace. De race vond plaats op de Nieuwe Steenweg te Winksele en er waren diverse randactiviteiten op het dorpsplein.

Hieronder vind je de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de grote zeepkistenrace in 2020. De deelnemende voertuigen gaan automatisch akkoord met onderstaande bepalingen.

Inschrijving:

Inschrijven kan door een mail te sturen naar dehellingvanvlaanderen@gmail.com OF via het inschrijvingsformulier op deze website met vermelding van de volgende gegevens:

 • Naam van het team
 • Namen van de teamleden
 • Leeftijd van de piloot (piloten)
 • Indien mogelijk, graag een foto of beschrijving van je voertuig

Extra info:

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 Euro per team.
 • Bij inschrijving verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.
 • Een deelnemend team bestaat uit maximaal 4 deelnemers. Deelnemers mogen niet in meer dan één team zitten.
 • De inschrijving is pas definitief van zodra de betaling voldaan is op het rekeningnummer dat je wordt doorgestuurd met vermelding van je teamnaam.
 • Annulatie van de inschrijving kan tot 2 weken voor het evenement, na deze periode wordt er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld meer gedaan.

Verzekering:

Doormiddel van jullie inschrijvingsgeld zijn jullie automatisch verzekerd.

Veiligheid:

 • De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en organisatie van de zeepkistenrace.

 • Alle inzittenden van de zeepkist zijn verplicht gebruik te maken van beschermende kledij (lange broek, lange mouwen, gesloten schoeisel), handschoenen en minimum een fietshelm tijdens de race.
 • Het is ten strengste verboden om als bestuurder of inzittende deel te nemen aan de race onder invloed van alcohol, verdovende middelen of illegale drugs. De leden van de organisatie kunnen om de vermelde redenen deelnemers uit de race halen en/of het team in kwestie diskwalificeren.

Het parcours

Het parcours kan lichte hindernissen bevatten die snelheidsvertragend en/of remmend kunnen zijn. Er zijn geen schansen of jumps aanwezig op het parcours. Een gedetailleerd plan wordt overgemaakt bij bevestiging van de inschrijving.

Technische vereisten:

 • De zeepkist moet een zelfgemaakt voertuig zijn. Het mag geen ‘kant en klaar’ voertuig zijn zoals bijv. een wandelwagen, bolderkar, winkelwagen of gocart. Wel mogen onderdelen van de voorgenoemde voertuigen aangewend worden voor de bouw van de zeepkist.
 • De zeepkist moet ten minste over drie wielen beschikken die constant de grond raken.
 • De zeepkist moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting die veilig en stabiel bedienbaar is door de piloot.
 • De zeepkist mag geen uitstekende elementen hebben die een gevaar vormen voor de deelnemers, leden van de organisatie of de toeschouwers.
 • De zeepkist moet over een remsysteem beschikken op minstens 2 wielen dat niet enkel de vaart van het voertuig afremt, maar ook daadwerkelijk de zeepkist tot stilstand kan brengen.
 • De zeepkist is maximaal 3 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog.
 • De zeepkist mag niet aangedreven worden. Verbrandingsmotoren of elektromotoren zijn niet toegelaten evenmin aandrijving door menselijke inspanning (trappers en dergelijke). Windzeilen zijn wel toegelaten.
 • Elke zeepkist wordt beschouwd als één geheel. Het onderling verwisselen van het chassis of andere onderdelen is niet toegestaan. Defecte onderdelen mogen vanzelfsprekend wel vervangen worden.
 • Het is verboden tijdens de race extra ballast te verwijderen van de zeepkist.
 • Verplicht te voorzien van een degelijk trekoog vooraan en achteraan. Dit om transport naar boven mogelijk te maken door middel van een quad.

Inspectie zeepkisten:

 • De zeepkisten moeten voor de race worden gekeurd door de daarvoor bevoegde leden van de organisatie. Dat kan van 12u00 tot 13u00 voor de jongeren en van 12u00 tot 13.30 voor de volwassenen.
 • Teams die hun zeepkist niet laten keuren voor de race, los van het feit of de zeepkist al dan niet voldoet aan de technische en veiligheidsvereisten, verliezen hoe dan ook startrecht in de zeep- kistenrace.
 • Indien de zeepkist in de eerste keuring niet voldoet aan de technische en/of veiligheidsvereisten krijgen de teamleden tijd om hun zeepkist conform de reglementen in orde te brengen. Zij moeten dan op eigen initiatief en voor de aanvang van de race de organisatie verzoeken om een tweede keuring. Indien de zeepkist voldoet aan de reglementen mag de zeepkist van start gaan in de race. Indien ook na de tweede keuring de zeepkist niet voldoet aan de vereisten, verliest de zeepkist en het team in kwestie startrecht in de race.
 • Na een geslaagde keuring krijgen de deelnemers een nummer dat goed zichtbaar op de achterkant van de zeepkist moet bevestigd worden.
 • Indien de leden van de organisatie voor of tijdens de race vaststellen dat de zeepkist niet (meer) voldoet aan de vereisten, heeft de organisatie het recht om de zeepkist uit de race te halen.

Racereglement:

 • De zeepkist mag slechts 1 deelnemer aan boord hebben tijdens de race. Wel mag er geholpen worden met de lancering van de zeepkist (tot aan de startlijn).
 • Wanneer een team een ander team tijdens de race opzettelijk hindert houdt de jury zich het recht voor om het hinderende team straftijd toe te kennen of uit de race te halen en/of te diskwalificeren.
 • Teams zorgen er zelf voor dat hun zeepkist aan de start staat voor elke manche.

Leeftijdscategorieën:

Alle deelnemers aan de race moeten minstens 8 jaar zijn.

 • 8 – 17 jaar
 • 18 jaar – …….

Tiidswaarneming:

Over de vaststelling van de geregistreerde racetijden door de jury is geen discussie mogelijk. Hun beslissing is niet aanvechtbaar.

Parcours:

Er zijn 2 verschillende parcours afhankelijk van de leeftijd van de piloot.

Trials:

 • Ieder team kan een oefenrit uitvoeren op de dag van de race tussen 10u30 en 13u30 op het verkeersvrije parcours.
 • De oefenritten gebeuren in beurtrol en onder coördinatie van de leden van de organisatie.
 • Vanzelfsprekend kunnen enkel zeepkisten die voldoen aan de vereisten van dit reglement en gekeurd werden, deelnemen aan de oefenritten.

Prijzen:

De jury deelt een prijs uit voor de snelste en de origineelste racewagen, daarnaast wordt ook een prijs uitgereikt aan de pechvogel van de dag.

Originaliteit:

– Tijdens de keuring en tijdens de race worden de deelnemende teams gequoteerd op originaliteit.

– Het is toegelaten om speciale effecten te monteren op de kist of door de inzittende deelnemers van de zeepkist te laten gebruiken. Deze effecten mogen evenwel geen extra aandrijving geven. Deze effecten mogen op geen enkele wijze de veiligheid van de deelnemers, toeschouwers of leden van de organisatie in gedrang brengen.

Na afloop:

Alle racewagens moeten door de teams zelf terug meegenomen worden.
Indien zeepkisten of onderdelen ervan achterblijven op of langs het parcours, laat de organisatie die op kosten van het betrokken team ophalen en vernietigen.